KURSY

HTML & CSSzobacz

Z języka angielskiego HTML to Hypertext Markup Language - obecnie jest to jeden z najpopularniejszych i najbardziej podstawowych języków skryptowych przeznaczonych do programowania stron internetowych. CSS natomiast oznacza Cascading Style Sheets i są to kaskadowe arkusze stylów. Połączenie HTML w wersji 5 oraz CSS w wersji 3 daje niesamowite efekty w programowaniu stron internetowych.

Po przebyciu kursu twoje dziecko opanuje przygotowanie środowiska programistycznego oraz podstawy kodowania w HTML5 i CSS3. Po ukończeniu kursu będzie w stanie wykonać samodzielnie prostą stronę internetową.

Wiek:  +10 lat
Termin:01.10.2019 - 29.10.2019

htmlcss
wordpressd

Wordpresszobacz

Wordpress jest darmowym środowiskiem przeznaczonym do intuicyjnego projektowania stron internetowych, niemniej jednak trzeba go poznać i zrozumieć. Kurs nie wymaga wcześniejszego przygotowania bądź przebycia innych szkoleń. Kursanci zostaną zapoznani z całym oprogramowaniem, a w między czasie będą uczyć się podstawowych komend z zakresu HTML, CSS i PHP.
Ukończenie szkolenia będzie skutkowało nabyciem umiejętności postawienia strony internetowej opartej o gotowe szablony. Kolejne kursy w kategorii WordPress będą przybliżać uczniów do kreowania własnych szablonów pod strony internetowe oparte o tą platformę.

Wiek: +8 lat
Termin: 29.10.2019 - 19.11.2019

Javascriptzobacz

Javascript to kolejny, skryptowy język programowania zapewniający dużo interakcji w internecie. Kod napisany za pomocą JavaScript może być zagnieżdżany bezpośrednio na stronach HTML. Język ten daje bardzo duże możliwości wzbogacania stron internetowych w interesujące, ruchome elementy. Między innymi można definiować reakcję na zainicjowane przez czytelnika działania Można również programować w nim formularze, animacje, gry i wiele innych. Po ukończeniu kursu dziecko zdobywa podstawową wiedzę z zakresu javascript i jest przygotowane do podjęcia kursów o trudniejszym poziomie. Przed przystąpieniem do kursu, zalecamy jednak najpierw ukończenie kursu HTML & CSS.

Wiek: +12 lat
Termin: 04.11.2019 - 30.11.2019

js
scratchd

Scratchzobacz

Scratch jest edukacyjnym językiem obiektowy, stworzony do nauczania dzieci i młodzieży (od 8 lat) podstaw programowania oraz środowiska programistycznego służącego do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Programowanie wizualne za pomocą scratch'a jest nieskomplikowane. Oprogramowanie umożliwia proste tworzenie interaktywnych animacji, gier i muzyki, a także późniejsze zagnieżdżanie tych elementów na stronach internetowych. Kurs nie ma nic wspólnego z poprzednimi kursami i jest prowadzony niezależnie.

Wiek: +8 lat
Termin: 02.12.2019 - 22.12.2019

Wprowadzenie do świata IT dla seniorów

smartfony, tablety, komputery
to top button